Opening OUR NEW WEBSITE soon

Learning hub friesland

Wat doen we en waarom

Stichting Learning Hub Friesland heeft hart voor het onderwijs en een passie voor innovatie, internationalisering en samenwerking.

Wij helpen onderwijsinstellingen te innoveren door (internationale) samenwerkingen te initiëren, faciliteren, coördineren en te financieren. 

Vanuit onze rol als 'hub', als verbindende partij, brengen wij graag verschillende partijen uit ons netwerk bij elkaar om samen onderwijs(vernieuwing) verder te brengen.

Our passion & what we do

Learning Hub Friesland foundation is a dedicated partner to the education sector and has a strong passion for innovation, internationalisation and cooperation.

By anticipating the opportunities for innovation and cooperation the European Union offers, Learning Hub Friesland supports schools & universities in Friesland and beyond in their quest for innovation.

From our role as a true hub we like to bring together like-minded people, keen to cooperate and drive education forward. 

Wat doen we precies?

Projectvoorstellen schrijven voor scholen of scholen verbinden aan andere projectinitiators op basis van de ambities, wensen en input van de scholen op thema’s die hen bewegen. Dit kan een compleet voorstel schrijven zijn maar ook kansen spotten: scholen verbinden met initiatieven elders in Europa door ze als partner aan te dragen voor interessante projecten die bij hen passen.

• In de uitvoering van een project (als de financieringsaanvraag is goedgekeurd) het management en coördinatie van een project oppakken en de administratie en rapportage voor de school doen. Onderwijs kan dus bij zijn kernactiviteit blijven en met de inhoud bezig zijn. Wij doen al het papierwerk, bewaken deadlines, etc.

Ontwikkelen van innovatieve les- en trainingsmaterialen: praktische cursussen en interactieve opdrachten direct te gebruiken in de klas en erbuiten. 

• Learning Hub Friesland participeert, naast de kennisinstelling, in het project. Onze activiteiten worden meegefinancierd vanuit de subsidieregeling, bijvoorbeeld Erasmus+.

Nieuwsgierig wat we voor jullie kunnen betekenen? Neem contact op met Erna en Frank

What can we do for you?

Developing project applications for schools or connecting schools to other project initiators across Europe based on ambitions, needs and input regarding relevant contemporary themes. We develop full applications for schools or spot opportunities elsewhere by connecting you to interesting initiatives in Europe to join as a partner.

Managing and coordinating funded projects (upon approval) and performing reporting and administrative duties. Schools can focus on their core activities and on the content and implementation aspects. We facilitate you by doing all the paperwork, safeguard meeting deadlines, etc.

Innovative learning & training materials content development: practical interactive courses and assignments for teachers to use in and outside the class room. 

• Learning Hub Friesland joins projects as a partner together with you as a school or university. This means our activities get directly financed from European funding schemes, for instance Erasmus+.

Curious how we can help you? Get in touch with Erna and Frank