CIV Water en Learning Hub Friesland halen Europees project van 4 miljoen binnen voor Fryslân

Met de toekenning van 4 miljoen euro Europees geld kan Fryslân de komende 4 jaar verder bouwen aan de excellente mbo watervakman en vrouw van de toekomst. Het Friese voorbeeld volgend, gaan partijen in Europa en Zuid-Afrika werken aan een sterke integratie van mbo kennisnetwerken zoals binnen de WaterCampus in Leeuwarden. Friese mbo studenten krijgen de komende 4 jaar volop de kans om op internationale ontdekkingstocht te gaan.

Het project, genaamd Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water), is onder de vlag van het Friesland College in samenwerking tussen CIV Water en Learning Hub Friesland opgebouwd. Het is een gezamenlijk initiatief van in totaal 23 partners met mbo scholen, universiteiten en bedrijven uit de watersector uit heel Europa. De Europese Commissie zag in dat werken aan een thema als Water niet alleen Europees opgepakt moet worden, maar een intercontinentale aanpak vereist. Daarom is de deelname van Zuid-Afrika aan het project ook goedgekeurd.

Uitgangspunt van PoVE Water is om de mbo student op te leiden tot wendbare, digitaal vaardige en duurzaam georiënteerde water sector professional. Dit gaan de partners doen door het zogenaamde Vocational Excellence (Uitmuntend Mbo) verder in de watersector te integreren. Er wordt Virtual Reality lesmateriaal ontwikkeld en studenten gaan in internationaal verband werken aan opdrachten vanuit het werkveld. Waterbedrijf Vitens en Katapult, een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven, zijn ook projectpartners.

Pieter Hoekstra, programma manager CIV Water staat aan de wieg van het initiatief. Samen met Erna van der Werff, mede initiatiefnemer Learning Hub Friesland, heeft hij het project vanaf 2018 zien groeien tot wat het nu is: een voorbeeld voor excellent mbo in de watersector voor heel Europa. 

“Waar in het hbo en wo internationale mobiliteit voor studenten vanzelfsprekend is, is een internationale ervaring in het mbo niet standaard. We hebben ervaren dat als mbo studenten in internationale groepen samenwerken, competenties als wendbaarheid, proactieve houding, openstaan voor nieuwe ervaringen, ondernemendheid en interculturele sensitiviteit versterkt worden. Dit zijn competenties die ontzettend belangrijk zijn voor jongeren in deze snel veranderende wereld.” aldus Erna van der Werff. 

Pieter Hoekstra vult aan: “Vocational Excellence kan bijdragen aan innovatie in de watersector. Vanuit haar veelal lokale basis en praktische instelling kan het mbo als geen andere begrijpen wat er op de grond nodig is om groene en duurzame groei te realiseren. De watervakmensen die opgeleid worden verkeren in een unieke positie om als linking pins te fungeren tussen verschillende partijen. Innovatie komt vaak voort uit de intrinsieke behoefte om zich voordoende problemen aan te pakken en niet noodzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek.”

Met het 4-jarige project PoVE Water heeft CIV Water de ambitie, met Fryslân als thuisbasis, om  uit te groeien tot een duurzaam wereldwijd referentiepunt voor mbo in de watersector.

Achtergrond 

Het PoVE Water project bouwt voort op een succesvolle basis die in 2020-2021 werd voorbereid, getest en geïmplementeerd in het Erasmus+ project Pilot Platform of Vocational Excellence Water (Pilot PoVE Water).

Over CIV Water

CIV Water is in 2013 opgericht als een van de eerste Centra voor Innovatief Vakmanschap in Nederland en is, onder leiding van mbo instelling  Friesland College, een gezamenlijk initiatief van onderwijspartners, bedrijfsleven en (semi-)overheid in de watersector in Fryslân.

De snel veranderende Water sector vraagt om vakbekwame, goed opgeleide en proactieve vakmensen met een mentaliteit die aanzet tot innovatie. CIV Water richt zich op het opleiden van vakmensen en studenten in de watersector in Fryslân en daarbuiten.

Meer info:

Pieter Hoekstra, CIV Water, 06-46172355

Erna van der Werff, Learning Hub Friesland, 06-43860433 

Fotograaf: Ivars Pekani