Financierings-mogelijkheden voor Europese culturele projecten (2021-2027)

Cultuur is van vitaal belang voor de EU en biedt belangrijke economische en sociale voordelen. Cultuur verbetert de kwaliteit van leven voor burgers en bevordert het welzijn van zowel individuen als gemeenschappen. Met andere woorden, een sterke culturele sector bevordert rechten en waarden, zoals vrijheid van meningsuiting en diversiteit, en stimuleert belangrijke gesprekken over de behoeften van de samenleving.

Bij Learning Hub Friesland werken we aan een aantal projecten waarin cultuur centraal staat, zoals Story Valley, Culture United en CULT-Tips.

Om de groei van kunst, cultuur en creatieve industrieën te ondersteunen en om nieuwe internationale kansen, markten en publieksgroepen te ontsluiten, heeft de Creative Europe Desk Kultur (DE) een overzicht gepubliceerd met een eerste blik op de nieuwe generatie van EU-financieringsprogramma’s 2021-2027 die toegankelijk zijn voor de culturele en creatieve sector. De publicatie bevat inzichten in Creatief Europa en in 13 EU-financieringsprogramma’s en hun mogelijkheden voor cultuur. Meer informatie kunt u lezen via onderstaande link: https://kultur.creative-europe-desk.de/fileadmin/9_Infodesk/EU-funding-for-culture2021-2027_CEDKultur2020.pdf