Nieuw project goedgekeurd door Erasmus+

LHF en onze partners Weekendschool Súdwest-Fryslân hebben een Europese subsidie van Erasmus+ gewonnen.

Deze subsidie is bedoeld om weekendschoolonderwijs in Europa uit te breiden.
Met het 3-jarige project ‘Here We Create The Future!’ werken we samen met 6 partners uit Italië, Spanje en Turkije om in deze partnerlanden weekendschoolonderwijs op te zetten. Ook wordt er een gezamenlijk platform opgezet met informatie over hoe je een weekendschool kunt starten. Op deze manier draagt Weekendschool Súdwest-Fryslân bij aan het verminderen van kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren in heel Europa!