Pilot PoVE Water schaalt op naar een duurzaam PoVE Water netwerk

Met de toekenning van 4 miljoen euro Europees geld kan het PoVE Water consortium de komende 4 jaar verder bouwen aan de beroepsopleiding van toekomstige waterprofessionals. Na het pilotproject zullen partijen in Europa en Zuid-Afrika werken aan een sterke integratie van kennisnetwerken voor beroepsonderwijs, zoals binnen de WaterCampus in Leeuwarden. In deze komende vier jaar krijgen jonge studenten uit elk van de partnerlocaties volop de kans om op internationale ontdekkingsreis te gaan.

Het project, genaamd Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water), is een transnationaal project dat inspeelt op de behoeften van bestaande en opkomende beroepscompetenties en -vaardigheden. Het is een gezamenlijk initiatief van in totaal 23 partners, waaronder scholen voor beroepsonderwijs, universiteiten en bedrijven in de watersector uit Nederland, Malta, Tsjechië, Letland en Zuid-Afrika. De Europese Commissie erkende dat werken aan een thema als water een intercontinentale aanpak vereist, niet alleen een Europese. Daarom werd ook de deelname van Zuid-Afrika aan het project goedgekeurd.

Het uitgangspunt van PoVE Water is om studenten in het beroepsonderwijs op te leiden tot wendbare, digitaal vaardige en duurzaam georiënteerde professionals in de watersector. Dit gaan de partners doen door de beroepsopleiding verder te integreren in de watersector. Er wordt Virtual Reality lesmateriaal ontwikkeld en studenten gaan werken aan opdrachten uit het werkveld in een internationale context. Verder brengen de waterbedrijfspartners elk een netwerk met honderden samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Pieter Hoekstra, programmamanager van CIV Water (NL), is een van de oprichters van het initiatief. Samen met Erna van der Werff, mede-initiatiefnemer van Learning Hub Friesland, hebben zij de pilot vanaf 2018 zien groeien tot wat het nu is: een voorbeeld van excellent beroepsonderwijs in de watersector voor heel Europa.

“Terwijl internationale mobiliteit een gegeven is voor studenten in het hoger onderwijs (onderzoeksuniversiteiten en hogescholen), is een internationale ervaring niet standaard op hogescholen. We hebben vastgesteld dat wanneer studenten in het beroepsonderwijs samenwerken in internationale groepen, competenties als wendbaarheid, een proactieve houding, openstaan voor nieuwe ervaringen, ondernemerschap en interculturele gevoeligheid worden versterkt. Dit zijn competenties die uitermate belangrijk zijn voor jongeren in deze snel veranderende wereld” aldus Erna van der Werff.

Pieter Hoekstra vult aan: “Vocational Excellence kan bijdragen aan innovatie in de watersector. Met hun veelal lokale basis en praktische instelling kunnen beroepsopleiders/scholieren/VET als geen ander begrijpen wat er in het veld nodig is om groene en duurzame groei te realiseren. De waterprofessionals die worden opgeleid bevinden zich in een unieke positie om als verbindingspinnen tussen verschillende partijen te functioneren. Innovatie komt vaak voort uit de intrinsieke noodzaak om opkomende problemen aan te pakken en niet noodzakelijkerwijs uit wetenschappelijk onderzoek.”

Het vierjarige project heeft de ambitie EU- en wereldwijde erkenning voor PoVE Water op te bouwen als wereldwijd referentiepunt voor beroepsonderwijs in de watersector.

Achtergrond
Het PoVE Water project bouwt voort op een succesvolle basis die in 2020-2021 is voorbereid, getest en uitgevoerd in het Erasmus+ project Pilot Platform of Vocational Excellence Water (Pilot PoVE Water).

Over de partners
PoVE Water Scale-up is een gezamenlijk initiatief van 8 scholen voor beroepsonderwijs, 7 professionals uit de waterindustrie, 4 academische partners en 4 ondersteunende partners in Europa en daarbuiten. Samenwerking met beroepsonderwijsinstellingen is cruciaal omdat zij de schakel vormen tussen innovatie en onderzoek en de waterindustrie.

De projectpartners vormen autonome regionale teams (Centres of Vocational Excellence, CoVE) in West-Europa, Centraal-Europa, de Baltische staten, het Middellandse Zeegebied en Zuid-Afrika. Zij zijn verenigd in hun visie en ambities onder de paraplu van PoVE Water. Elke CoVE breidt uit door buurlanden bij het partnerschap te betrekken.