BioComp

Vandaag staat de wereldgemeenschap voor enorme uitdagingen: hoe om te gaan met klimaatverandering, voedselzekerheid, voedselproductie voor een groeiende bevolking en het einde van de oliereserves? Voor welvaart en welzijn voor 9 miljard mensen in 2050 is een andere manier van voedsel-, voeder-, materiaal- en energieproductie nodig. Een circulaire samenleving kan oplossingen bieden. Het creëert regionale economische groei en werkgelegenheid. Op verschillende plaatsen in Europa is de ontwikkeling van leermiddelen voor de circulaire economie begonnen, meestal op een gefragmenteerde en bottom-up manier door vernieuwers en early adopters, wat gebruikelijk is in opkomende sectoren. De ontwikkeling van materiaal is zeer tijdrovend voor individuele leerkrachten en materiaal wordt niet altijd gedeeld of gemakkelijk gevonden door andere leerkrachten. Op verschillende en gefragmenteerde plaatsen is het “wiel opnieuw uitgevonden”.

Doelstellingen

BioComp wil specifieke vaardigheden/competenties in de biobased economy (BBE) beschrijven en prioriteren, als aanvulling op de bestaande beschrijving van ESCO-vaardigheden, en een online tool ontwikkelen op basis van LearningScenarios om gepersonaliseerde opleidingsprogramma’s te maken voor werknemers in de circulaire economie.

Doelgroep

Dit project is vooral gericht op beroepsonderwijs, met de nadruk op de bijscholing van werknemers in de biogebaseerde (circulaire) economie. Na dit project kunnen werknemers hun eigen individuele opleidingsprogramma opstellen voor hun unieke situatie. Dit zal leiden tot het optimaliseren van hun opleidingstraject en tot betere economische resultaten van de bedrijven.

Andere doelstellingen zijn:

-Een beeld krijgen van de huidige en toekomstige behoeften van beroepsopleiders en kmo’s aan BBE-materiaal;

-Scholen en opleidingscentra voor beroepsonderwijs en plaatselijke bedrijven helpen hun samenwerking op het gebied van BBE (opleiding) te intensiveren;

-Het inventariseren van bestaande databanken voor BBE-leermiddelen in Europa, inclusief informatie over hoe deze databanken zijn opgebouwd;

-Het bij de hand hebben van de 40 meest relevante competenties met betrekking tot BBE, volgens ESCOsystematics;

-Verschillende leerscenario’s gebruiken om geïndividualiseerde opleidingsprogramma’s op te zetten om de competenties en vaardigheden van lerenden met betrekking tot BBE te verbeteren;

-de mogelijkheden van BioCom uit te leggen en te promoten bij leraren en opleiders in beroepsonderwijs, hen te stimuleren het communicatieplatform te gebruiken en te zoeken naar internationale samenwerking bij verdere activiteiten op het gebied van circulaire economie;

-een duurzaam bedrijfsplan ontwikkelen voor de exploitatie en verspreiding van BioComp, ook na het project.

Project Partners

University of C hem istry and Techn o logy Prague
Open Education Community foundation
Blankcon
Sä chsische Bildungsgesellschaf t für Umweltschutz und Chemieberuf
Pro Time - R
Profesionalna gimnaziya po Turizam ”D - r Vasil Beron”
Universitity of West Attik a e
European E - learning Institute
LEARNING HUB FRIESLAND ( Netherlands)

Project Funders

ERASMUS