Craft Your Future richt zich op mbo-studenten en is een combinatie van traditionele ambachten met de nieuwste technologieën om oplossingen te creëren voor de circulaire economie.

Het project draagt ​​bij aan sociale cohesie door jongeren dichter bij en meer betrokken te laten raken bij het culturele erfgoed van hun regio. Leerlingen worden zich bewust van de traditionele ambachten van hun regio en zien de bedreigingen waarmee dit specifieke culturele erfgoed wordt geconfronteerd. Door bewust te zijn van en actief betrokken te zijn bij cultureel erfgoed, leren studenten het te koesteren en beseffen dat het meer is dan historische monumenten uit het verleden. Studenten zullen begrijpen dat cultureel erfgoed alle dingen, plaatsen en praktijken zijn die bepalen wie we zijn als individuen, als gemeenschappen, als regio’s. Het versterkt het gevoel van lokale trots van jongeren en daarmee de leefbaarheid van een regio.

CULTUREEL ERFGOED, NIEUWE TECHNIEKEN EN DUURZAAMHEID VORMEN ONZE IDENTITEITEN EN LEVENS

De regio’s Friesland (NL), Midden Bulgarije (BG), Valencia (ES) dragen een schat aan immaterieel erfgoed, zoals tradities, kennis van oude ambachten en sociale netwerken. Wat alle regio’s gemeen hebben, is afval. Het is essentieel geworden om een ​​circulaire economie te creëren waarin het hergebruik van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en de waardevernietiging tot een minimum wordt beperkt. In Craft Your Future onderzoeken studenten of de voortschrijdende technologie en trends kunnen helpen oude ambachten nieuw leven in te blazen door afval als grondstof te gebruiken.

STUDENTEN IN DE LEIDING

De stijging van de jeugdwerkloosheid in de EU onderstreept de noodzaak om bij jongeren een dynamische en positieve houding aan te wakkeren ten aanzien van ondernemend gedrag, netwerkvaardigheden en proactiviteit. Al doende leren en studenten leren om zelf initiatief te nemen en kansen te onderzoeken, in plaats van te wachten tot anderen het initiatief nemen, zal de inzetbaarheid vergroten. Craft Your Future voorziet in deze behoefte door de nadruk te leggen op het initiatief van de student.

DOELSTELLINGEN

Craft your Future erkent dat jonge mensen in Europa naar buiten moeten kijken en proactief moeten omgaan met de uitdagingen en kansen die onze moderne globaliserende wereld biedt.

Welke trends en nieuwe technologieën (bijv. 3D-printen en lasersnijden, maar ook het gebruik van big data, nieuwe manieren van interactie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie) voeden onze samenleving vandaag de dag en kunnen traditionele ambachten naar de 21e eeuw tillen?

Project Partners

Polytechnical University of Valencia, Spain
Friesland College, The Netherlands
House of Design, The Netherlands
FabLab Valencia, Spain
The Fabric, Bulgaria
Tryavna Art School, Bulgaria

Project Funders