Creative Europe

Al bijna vier decennia lang pionieren verschillende Europese kunstorganisaties met de programmering van culturele interventies in beschermde en belangrijke landschappen. In deze tijd zijn we ons steeds meer bewust geworden van de speciale verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van de soms kwetsbare en beschermde landschappen waarin we actief zijn en de belangrijke rol die we kunnen spelen bij het verbinden van landschaps- en milieukwesties met een breder cultureel publiek. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opkomende, interdisciplinaire kunst een vitaal onderdeel kan vormen van het antwoord van de culturele sector op de klimaatnoodtoestand, door mondiale uitdagingen te verbinden met lokale landschapskwesties, kunst te verbinden met wetenschap en milieuwerk, en het publiek in contact te brengen met de urgenties van onze tijd. Voortbouwend op eerdere projecten en ervaring, willen we onze inspanningen opschalen om in contact te komen met nieuw publiek en partners in heel Europa en ons sterk maken voor landschapskunst als vitale kunstvorm voor het Antropoceen.

Een kunstvorm waarvan de verdere ontwikkeling ook zal bijdragen aan twee van de overkoepelende ambities van het Creative Europe programma: innovatie en duurzaamheid. 6 unieke landschapslaboratoria, 1 gedeeld kader. Elke partner zal effectief een landschapslaboratorium creëren rond het landschap waarin ze actief zijn. Hoewel de activiteiten van elk laboratorium hetzelfde kader zullen volgen, zal elk van de labs zijn unieke experiment uitvoeren op basis van zijn specifieke context. Door ruimte te geven aan de specifieke kenmerken van elk laboratorium, creëren we een veel diverser scala aan experimenten en innovaties die naar meer contexten in heel Europa kunnen worden overgedragen. We zorgen er ook voor dat de activiteiten van elke partner werken, waardoor ze veel duurzamer worden en een veel grotere lokale en regionale impact hebben. We plannen ook activiteiten voor professionele ontwikkeling, Europese uitwisseling en discussie, en natuurlijk de presentatie van landschapswerken die inspelen op onze lokale en mondiale uitdagingen.

Project Partners

Le citron Jaune
BODO
Aktivny Park Rajec
Activate Performing Arts

Project Funders

ERASMUS