Versterking van de capaciteit van basisscholen om vaardigheden te ontwikkelen in onderwerpen als kunst en cultureel erfgoed door middel van innovatieve en interactieve lesmethoden en benaderingen.

Het CULT-TIPS-project heeft tot doel een efficiënte leerrelatie tussen leerkrachten en basisschoolleerlingen te verbeteren met behulp van Computational methoden met als specifieke doelstelling het onderwijzen van cultureel erfgoed. Het belangrijkste doel is om docenten te helpen het belang van Computational Thinking en digitale hulpmiddelen te begrijpen als effectieve en innovatieve lesmethoden die op alle vakken van toepassing zijn.

Computational Thinking is de basis voor programmeer- en codeeractiviteiten, maar het helpt ook bij het ontwikkelen van logische en probleemoplossende vaardigheden op een creatieve en efficiënte manier, allemaal zeer belangrijke vaardigheden van tegenwoordig. We leven in een onderling verbonden en technologie gedreven wereld waar het vermogen om Computational Thinking te gebruiken en digitale vaardigheden te ontwikkelen meer dan ooit van belang is. Technologie is echter niet de kern van het project, het belangrijkste doel is om alle leerkrachten in het basisonderwijs kennis te laten maken met Computational methoden waardoor leerlingen probleemoplossende vaardigheden en activiteiten kunnen oefenen, niet alleen in STEM-klassen maar ook in de geesteswetenschappen. Het project zal leerkrachten ondersteunen en begeleiden bij het maken van de verschuiving van traditionele onderwijsbenaderingen naar een leeromgeving van de 21e eeuw, en ervoor zorgen dat ze er ook zeker van zullen zijn om de beschikbare online bronnen voor Europees cultureel erfgoed te gebruiken om onderwijseenheden te bouwen.

Deze participatieve benadering van cultureel erfgoed bevordert de interculturele dialoog tussen leerkrachten en leerlingen vanaf jonge leeftijd. Cultureel erfgoed heeft een universele waarde voor individuen, gemeenschappen en samenlevingen die belangrijk is om te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties. Het speelt ook een grote rol bij het bouwen aan de toekomst van Europa. Daarom is het belangrijk om onze aankomende generatie in een vroeg stadium op te leiden. Bovendien zal het project zich richten op het aanmoedigen van de creativiteit van leerlingen door middel van culturele en artistieke activiteiten, en hen te betrekken bij de ontdekking van het culturele erfgoed van hun land.

Het project beoogt:

– de kennis van leraren over computationeel denken verbeteren;

– deze methoden introduceren in het onderwijs in de geesteswetenschappen (met name kunst, kunstgeschiedenis en cultureel erfgoedonderwijs);

– leerkrachten instrumenten en richtlijnen aanreiken om onderwijsactiviteiten te ondersteunen met steeds interactievere, experimentele en participerende leerervaringen (onlinebronnen gebruiken, digitale games ontwikkelen, experimenteren met digitale verhalen);

– de onderwijsimpact van basisscholen versterken door gebruik te maken van innovatieve en interactieve onderwijsmethoden en benaderingen;

– voorzien in hoogwaardige instrumenten en instrumenten voor educatie op het gebied van cultureel erfgoed;

– leerkrachten aanmoedigen om leerlingen van jongs af aan bewust te maken en nieuwsgierig te maken;

Deze doelstellingen kunnen alleen worden verwezenlijkt met een transnationale dimensie, aangezien de volledige ontwikkeling van projectmethodologie en output gebaseerd is op de verschillende nationale situaties en culturen. Bovendien zal de transnationaliteit van de acties beter inspelen op de behoefte aan een cultuur van bredere digitale kennis in de EU.

Project Partners

EFFEBI, Italy
Kunstkade, The Netherlands
IDEC, Greece
bARTolomeo, Italy
Emidio Navarro, Portugal
St. Micheal School, Malta
Kauno Simono Kaukanto School, Lithuania
IES Hermanos Machado, Spain

Project Funders