De Europese Green Deal is een antwoord op de huidige klimaat- en milieuproblemen. DEAL4EU is een netwerk van 8 verschillende Europese steden die de waarden, doelstellingen en het beleid van de Green Deal onder jongeren promoten om van hen groene ambassadeurs in hun eigen woonplaats te maken. DEAL4EU wil in dit verband de Green Deal onder jongeren verspreiden, het bewustzijn over milieu- en klimaatkwesties vergroten, de kennis over de rol van de Europese burgers in de Green Deal verbeteren, en synergieën tot stand brengen tussen Europese gebieden en burgers om het natuurlijke kapitaal van de EU te beschermen, in stand te houden en te verbeteren, en de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en gevolgen.

Er zullen acht thematische internationale bijeenkomsten worden georganiseerd in Catral (Spanje), Berlijn (Duitsland), Novo Mesto (Slovenië), Larnaka (Cyprus), Leeuwarden (Nederland), Sofia (Bulgarije), Herceg Novi (Montenegro) en Rome (Italië). De hoofdrolspelers zijn jonge burgers uit elk gebied, die zullen samenwerken met deskundigen (d.w.z. academische professoren, bloggers, journalisten, enz.) om te leren over het milieubeleid en de milieustrategieën van de EU en hoe zij aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen, en Europese ambassadeurs voor groene strategieën in hun woonplaats kunnen worden. DEAL4EU streeft naar directe betrokkenheid van 400 deelnemers en indirecte betrokkenheid van 20.000 deelnemers.

DEAL4EU is uitgewerkt als een “reis van zelfontdekking” waarbij “pelgrims” via evenementen hun eigen identiteit over de EU GreenDeal bepalen. De reis is gebaseerd op:-3 evenementen als “verwonderingsfase”, waarin de deelnemers de Green Deal-strategie van de EU zullen verkennen;-3 evenementen als “opbouwfase”, waarin de deelnemers zullen nadenken over oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen en hun eigen rol als burger;-2 evenementen als “bewustmakingsfase”, waarin de deelnemers de Green Deal-strategie zullen promoten door middel van krachtige verspreidingsactiviteiten, waarbij zij ook hun eigen boodschap als Groene EU-ambassadeurs zullen promoten.

Project Partners

Ayuntamiento de Catral(Spain)
KULTURLABOR TRIAL&ERROR EV(Germany)
DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DE LA NOVO MESTO(Slovenia)
Gal Venezia Orientale(Italy)
Centar za podrsku lokalnog i regionalnog razvoja CeP(Montenegro)
LARNAKA MUNICIPALITY(Cyprus)
SUSHAL HUB SDRUZHENIE(Bulgaria)
LEARNING HUB FRIESLAND ( Netherlands)

Project Funders

ERASMUS