Het doel van het Digital Upbringing project is om de digitale competenties van ouders te verbeteren, zodat zij hun kinderen kunnen beschermen tegen de gevaren van de digitale wereld en ze ook de kansen kunnen bieden die het te bieden heeft.

In de afgelopen jaren zijn digitale technologieën een grote rol gaan spelen in onze samenleving en op de werkvloer, in de toekomst zal deze rol alleen maar groter worden. Sinds het toenemende gebruik en belang van digitale technologieën in de Europese samenleving brengt de jongere generatie meer tijd online door. Ook veranderd de digitale media en wordt het persoonlijker en complexer. Dit breng uitdagingen met zich mee, vooral voor ouders.

Het doel van het Digital Upbringing project is het verbeteren van de digitale competenties van ouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen en hen te helpen leren en groeien, ook als het gaat om het veilig navigeren in de digitale wereld. Dit betekent hen beschermen tegen de gevaren van de digitale wereld, maar hen ook de kansen bieden die deze te bieden heeft.

Het eerste project resultaat, een digitaal competentiekader voor ouders en voogden, zal een van de eerste competentiekaders zijn die specifiek gericht is op ouders. Het beschrijft wat het voor ouders betekent om hun kinderen in de digitale wereld te ondersteunen, beschermen en kansen te bieden.

Het tweede projectresultaat zal werken aan het faciliteren van het opzetten van netwerken en gemeenschappen in een Digital Upbringing Community Partnership. Het verbinden van bestaande praktijken kan resulteren in meer gecoördineerd werk en een betere impact. Om andere organisaties en gemeenschappen de handvatten te geven om ook een partnerschap op te zetten, zullen een blauwdruk en een toolkit worden ontwikkeld.

Het derde projectresultaat richt zich op intergenerationeel leren, wat betekent het faciliteren van kennisoverdracht en begrip tussen generaties. Het programma voor intergenerationeel leren wordt ontwikkeld voor trainers en opvoeders die intergenerationele workshops over digitale onderwerpen willen geven.

Om alle resultaten en informatie te delen, zullen er video’s, podcasts en Webinars over het onderwerp worden gemaakt. Dit jaar word het competentiekader gelanceerd en in 2023 worden er nog verschillende workshops voor ouders en organisaties georganiseerd. Lees meer over de laatste project ontwikkeling in de tweede nieuwsbrief:

Project Partners

M-Around
Spektrum
Dante
Center for Social Innovation
Meath Partnership
Learning Hub Friesland

Project Funders