DIGITAL streeft ernaar het vermogen van docenten die met laaggeschoolde, laaggeschoolde volwassenen werken, te vergroten om digitale leerstrategieën en -hulpmiddelen te gebruiken.

Ongeveer 90% van de banen vereist momenteel een bepaald niveau van digitale vaardigheden en zowel de resolutie van de Raad over een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (2011) als het Initiatief voor bijscholingstrajecten (2016) bevelen aan dat het aanbod van volwassenenonderwijs wordt versterkt om de digitale vaardigheden van vele miljoenen mensen te verbeteren van laaggeschoolde of laaggeschoolde volwassenen die het kwetsbaarst zijn op de arbeidsmarkt.

De integratie van digitale tools in het volwassenenonderwijs loopt echter achter in Frankrijk en onze partnerlanden. De digitale leeromgeving voor volwasseneneducatie in Frankrijk en Duitsland werd gekenmerkt als ‘voorlopig’ (en Griekenland ’traditioneel’) door een Ecorys / Bertelsmann-rapport uit 2015, waarin ook werd opgemerkt dat de belangrijkste drijfveer achter de integratie van digitale technologieën de digitale vaardigheden en het zelfvertrouwen van leerkrachten zijn ( EC, lerende volwassenen in digitale leeromgevingen 2015). Bovendien hebben zelfs docenten die graag digitaal lesgeven willen gebruiken, te maken met zo’n groot aantal digitale en cloudgebaseerde educatieve tools, platforms en leeromgevingen dat het moeilijk kan zijn om te weten waar ze moeten beginnen.

Daarom heeft DIGITAL een duidelijk doel: het vermogen en de motivatie vergroten van docenten die werken met laaggeschoolde, laaggeschoolde volwassenen om digitale leerstrategieën en -instrumenten te gebruiken om leren aantrekkelijker en relevanter te maken en hun professionele en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Op nationaal niveau zal het project van invloed zijn op volwasseneneducatie door te laten zien hoe het zich kan en moet aanpassen om de kracht van digitale technologie te benutten, anders loopt het risico zichzelf en zijn stagiaires en klanten in de steek te laten. Op internationaal niveau zal het project een positieve invloed hebben op de lopende werkzaamheden van EU-organen om robuuste maar praktische kaders voor competentieontwikkeling te ontwikkelen en de kloof in digitale vaardigheden te dichten.

Project Partners

Le Laba, France
Momentum, Ireland
LEB, Germany
Le Rocher de Palmer, France
European E-Learning Institute, Denmark
Epistimoniki Enosi Ekpedefsis Enilikon, Greece

Project Funders