Oproep aan beleidsmakers: vraag jongeren naar hun mening over de GIG-economie

‘Gig’ is het Engelse woord voor een optreden. Net als een artiest die met zijn gitaar van optreden naar optreden trekt, staat de gig in deze economische context voor een reeks eenmalige opdrachten zie een zzp’er aan klanten aanbiedt.

De economie is veranderd. De standaard werkdagen van 9 tot 5 zijn voorbij. Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om je inkomen bij elkaar te verdienen door zelfstandig verschillende opdrachten uit te voeren. Door te werken waar en wanneer je dat wilt, niet wanneer de baas dat vraagt. Deze veranderende arbeidsmarkt en economie wordt ook wel de gig-economie genoemd.

Verrassend weinig is bekend over de in’s en out’s van ‘GIG werk’. Is het een bevrijdende nieuwe vorm van zelfstandigheid of is het een nieuwe vorm van uitbuiting?

Wat betekent deze ontwikkeling voor de verhouding tussen mens, werk en organisatie in onze maatschappij? Er is meer en meer behoefte om na te denken over hoe de maatschappij met deze veranderingen om kan gaan.

Door (ook kwetsbare) jongeren te betrekken bij beleidsvormingsprocessen krijgen jongeren de kans hun leiderschapscompetenties te ontwikkelen en praktische ervaring op te doen.  Overheden, corporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen graag draagvlak voor hun beleid. Daarom betrekken ze steeds vaker burgers bij beleidsvorming. Het betrekken van jongeren bij beleidsvorming over de gig economie gaat over het erkennen van de kracht van jongerenparticipatie.

Giggin’ Policy heeft als doel:

Giggin’ Policy heeft als doel:

 • Het bevorderen jongerenparticipatie in de totstandkoming van beleid.
 • Het testen en valideren van jongerenparticipatie in beleidsontwikkeling over de gig economy.
 • Beter onderwijs voor jongeren, ook de jongeren uit achterstandssituaties.
 • Een brug slaan tussen verschillende generaties en verschillende sociaaleconomische achtergronden door jongeren (uit achterstandssituaties) in contact te brengen met bestuurders van overheden, bedrijfsleven en onderwijs.
 • Het aanbieden van rolmodellen aan jongeren.
 • Bestuurders en beleidsmakers van overheden, bedrijfsleven en onderwijs ondersteunen bij het omgaan met diversiteit en zo de sociaaleconomische diversiteit in leeromgevingen versterken.
 • Bewustwording creëren over de effecten die de gig economie heeft op jeugd.
 • Jonge mensen te wapenen, vooral degenen die het meest kwetsbaar zijn, tegen uitbuiting in de gig economie.

De dynamiek van de GIG economy

Met de aanhoudende groei van het aantal zzp’ers ontvouwt zich een economie waarin  tijdelijke inhuur de norm is. Dienstverbanden maken plaats voor projecten: zzp’ers  vervangen medewerkers met een vast contract.  Dit proces wordt ook nog eens versneld door platforms die vraag en aanbod aan elkaar matchen (denk aan Uber). Maar het gaat verder dan de Uber-chaufeur, Deliveroo-fietser en timmerman die zijn diensten aanbiedt via Werkspot.nl. Ook communicatieadviseurs, accountants en journalisten werken steeds vaker als zzp’er.

Jongeren in de lead

Behalve dat de dynamiek op de (arbeids-)markt snel verandert door technologische mogelijkheden, globalisering en het feit dat werkgevers niet meer snel vaste contracten afsluiten, veranderd ook de manier waarop mensen willen werken. Met name jongeren zoeken naar flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en vrijheid. Redenen die het vaakst worden genoemd door zzp’ers waarom zij als zelfstandige aan de slag zijn gegaan zijn e bekend (bron Zelfstandigen Enquête Arbeid -ZEA- 2019 van CBS en TNO) zijn ‘ik zocht een nieuwe uitdaging’, ‘ik wilde zelf bepalen hoeveel en wanneer ik werk’, ‘ik wilde niet (meer) voor een baas werken’ en ‘ik heb altijd al als zelfstandige willen werken’. Ontslag of geen contractverlenging als werknemer, of overstappen van werknemer naar zelfstandige omdat de werkgever dat wilde, spelen naar eigen zeggen veel minder vaak een rol.

Het thema GIG economy betreft jongeren en hun toekomst, daarom is het logisch dat beleidsmakers met jongeren en zzp’ers in contact worden gebracht en dat ze meedenken over toekomstig beleid. Duurzame veranderingen komen immers alleen tot stand in samenwerking met de mensen om wie het gaat. Door in gesprek te gaan met jongeren worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder.

Project uitkomsten

De innovatieve invalshoek van Giggin’ Policy komt het beste naar voren in de volgende werkpaketten die onderdeel zijn van het project:  

 • GIGGIN’ POLICY BEWUSTWORDING
 • HET OPZETTEN VAN BELEIDSINNOVATIE CO-DESIGN LABS
 • HET OPZETTEN VAN GIGGIN’ POLICY PACTS

Project Partners

Friesland College, The Netherlands
Learning Hub Friesland, The Netherlands
ROC Friese Poort, The Netherlands
Municipality of Leeuwarden, The Netherlands
Meath Country Council, Ireland
Dundalk Institute of Technology,Ireland
Newry & Mourne Enterprise Agency, Ireland
Barcelona Chamber of Commerce, Spain
Centre of Commercial Education, Spain
Kauno Statybos Ir Paslaugu Mokymo Centras, Lithuania

Project Funders

Erasmus+