De context van het project inclusieve en innovatieve pedagogiek voor leerkrachten heeft tot doel de kloof tussen beleid en praktijk te dichten. Wij zijn ervan overtuigd dat “de kwaliteit van een onderwijssysteem afhangt van de kwaliteit van zijn leerkrachten” (Teaching in Focus Brief 2, OECD, 2012) en dus staan leerkrachten centraal in ons werk. Onze reeks opleidingsmiddelen biedt leerkrachten de kennis, de vaardigheden en het vertrouwen om echt aantrekkelijke leerervaringen voor leerlingen te creëren, op drie belangrijke gebieden:

a) Diversiteit en inclusie

b) Innovatie voor 21e-eeuwse vaardigheden

c) Digitale technologie

Onze aanpak

De meeste leerkrachten zijn zich bewust van diversiteit. Wat zij het moeilijkst vinden, is te weten hoe zij hun onderwijspraktijk moeten veranderen en hoe zij gemotiveerd kunnen worden om hun comfortzone te verlaten. Het is gemakkelijk voor leraren van alle leeftijden en achtergronden om zich verloren te voelen in de zee van nieuwe concepten zoals gemengd leren, ervaringsleren, leerlinggerichte pedagogie en computationeel denken. In antwoord hierop is onze aanpak:

  • Duidelijk focussen op één belangrijk onderwerp: innovatieve pedagogische methodes om inclusie en leerresultaten te verbeteren.
  • Leermiddelen creëren die uitblinken in duidelijkheid en praktische toepassing en die de creatieve en aansprekende technieken illustreren.

Onze doelstellingen en resultaten

Ons uiteindelijke doel is daarom leerkrachten de kennis, de vaardigheden en het vertrouwen te geven om pedagogische vernieuwingen door te voeren en hen te helpen inclusieve, innovatieve en werkelijk interessante leerervaringen te creëren voor al hun leerlingen. Onze specifieke doelstellingen zijn:

  1. 3 nieuwe middelen creëren om leerkrachten beter in staat te stellen gedifferentieerde instructies te geven, innovatieve pedagogische benaderingen toe te passen en technologie te gebruiken om de leerresultaten te verbeteren.

2. Elk hulpmiddel rigoureus onderzoeken en testen met ten minste 60 directe deelnemers om de relevantie en doeltreffendheid voor opvoeders in heel Europa te optimaliseren.

3. Een strategische en gedifferentieerde verspreidingscampagne voeren om ervoor te zorgen dat ten minste 550 docenten, managers en belanghebbenden de middelen op korte termijn begrijpen en gebruiken.

Project Partners

Folkuniversitetet,Sweden
AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA,Greece
Open Education Community foundation
MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMTIED,Ireland
European E - learning Institute
TALLINN UNIVERSITY,Estonia

Project Funders

ERASMUS