Dit project gebruikt de participatieve Theory of Change om de inclusie van migrantenvrouwen in beroepsonderwijs en opleidingen te bevorderen en te vergroten.

De laatste jaren zijn er meer migranten in Europa aangekomen, maar hun professionele potentie en vaardigheden worden niet altijd herkend en erkend. Het mbo-onderwijs kan hierin een verschil maken. Het InclusionToC project wil de vaardigheden en het bewustzijn van mbo leraren en trainers vergroten en ondertussen ook de vaardigheden en leiderschapscompetenties van migrantenvrouwen verbeteren.

Momenteel hanteren veel mbo-instelling nog steeds de ‘’one-size-fits-all’’ benadering van lesgeven, terwijl dit misschien geen recht doet aan de vaardigheden en het potentieel van migrantenvrouwen. Zij hebben andere behoeften als het om onderwijs gaat dan bijvoorbeeld mannen. De Theory of Change is een goede manier om de verandering te bewerkstelligen die nodig is. Het pakt problemen op een participatieve manier aan, zowel mbo-personeel als vrouwelijke migranten zullen worden betrokken bij het ontwerpen van de inclusiestrategie. Om de inclusie van migrantenvrouwen in beroepsonderwijs te bevorderen en te vergroten, werken partners uit verschillende Europese landen samen aan de volgende resultaten:

Een training voor de inclusie van migrantenvrouwen met behulp van de Theory of Change. Deze cursus wordt ontwikkeld voor mbo leraren en trainers en richt zich op het belang van het toepassen van inclusiebeleid in mbo-organisaties en het gebruik van de Theory of Change. De eerste fase van het ontwikkelen van de training is voltooid. De resultaten van het bureauonderzoek, de focusgroep en de online enquête zijn gecombineerd in het syntheserapport van de onderzoeksfase en zijn hier te lezen:

Een digitaal platform voor de participatieve implementatie van de Theory of Change voor de ontwikkeling en toepassing van inclusie strategieën in mbo organisaties.

Een trainingsgids over leiderschap, zelfontplooiing en empowerment van migrantenvrouwen. Deze trainingsgids zal migrantenvrouwen voorzien van een geactualiseerd en modern educatief hulpmiddel om hun vaardigheden en leiderschapscompetenties te verbeteren.

Lees meer over de huidige status van het project in de nieuwsbrieven:

Project Partners

Deinde s.p. z.o.o. Poland
Idec, Greece
Learning Hub Friesland, Netherlands
HIP - Hub for innovation policy S.R.L., Romania
Cesie, Italy
RESET - Research and education of social empowerment and transformation, Cyprus

Project Funders