De wereld verandert snel en het is van vitaal belang dat het onderwijs gelijke tred houdt. Maar in een tijd waarin innovatie het hardst nodig is, blijft de onderwijswereld achter: slechts 38% van de nieuwkomers in de onderwijssector gelooft dat hun school/hogeschool bedreven is in het toepassen van innovaties, nieuwe kennis of methoden (Innovating Education and Educating for Innovatie, OESO, 2016).

InDo ondersteunt onderwijzers om de uitdaging aan te gaan door hen te helpen hun lesmethoden te transformeren en leren tot leven te brengen door middel van innovatieve en inclusieve leerruimten. Volgens het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) zijn het bevorderen van de ontwikkeling van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het verbeteren van digitale vaardigheden en competenties voor digitale transformatie de strategische prioriteiten van de Europese Commissie.

Op basis van het bovenstaande schetst het InDo-project deze visie voor hoogwaardig, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa door de digitale vaardigheden van docenten in instellingen voor hoger onderwijs (HOI’s) bij te scholen door middel van hoogwaardige leerinhoud en gebruiksvriendelijke tools, zodat om zelfverzekerde en digitaal competente leraren te hebben om de capaciteit van studenten in de 21e klaslokalen te maximaliseren. InDo-project onderstreept de noodzaak van het bevorderen van digitale capaciteiten onder academisch personeel van instellingen voor hoger onderwijs en academische vertegenwoordigers, om hun onderwijs te verbeteren, door middel van een gemengd onderwijs door middel van begrijpen door ontwerp (UbD) en gedifferentieerd onderwijs (DI) door essentiële vaardigheden, attitudes en technieken te verwerven , gebaseerd op de ontwikkeling van een curriculum en een educatief onderwijsmodel in de klaslokalen van de 21e eeuw.

De belangrijkste doelstellingen van het InDo-project zijn het opbouwen van de capaciteiten van docenten bij de inzet van UbD en DI als een gestructureerde benadering om proactief tegemoet te komen aan de diversiteit en inclusie van studenten via de ontwikkelde bronnen, om docenten in staat te stellen technologische oplossingen in dienst te stellen van de pedagogiek en hun onderwijsprestaties te verbeteren en ten slotte de relevantie en effectiviteit voor docenten in heel Europa te optimaliseren door middel van grondig onderzoek en het testen van elk hulpmiddel.

Om hierin te slagen, zal het project de zichtbaarheid van digitale technologieën in het hoger onderwijs vergroten en zal het de integratie van nieuwe onderwijsmethoden en leermiddelen in de curriculaprogramma’s van instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen. Het zal de opvoeders en de professoren aanmoedigen om meer zelfvertrouwen te hebben tijdens het lesgeven door leermateriaal op te nemen dat uiteindelijk de maximale capaciteit van elke student zal ontwikkelen.

Hoogleraren zullen worden uitgerust met nieuwe vaardigheden en nieuwe lesmethoden, terwijl studenten tijdens hun leertraject worden aangetrokken door nieuwe digitale toepassingen. Hoe sterker de docenten zijn als professionals op elk van deze gebieden, hoe succesvoller de studenten zullen zijn. We zijn er vast van overtuigd dat “de kwaliteit van een onderwijssysteem afhangt van de kwaliteit van zijn leraren” (Teaching in Focus Brief 2, OESO, 2012) en daarom vormen opvoeders de kern van ons werk.

Project Partners

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
LEARNING HUB FRIESLAND
European E-learning Institute
MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED
MITROPOLITIKO COLLEGE ANOYMI EKPAIDEYTIKI ETAIRIA

Project Funders

Erasmus