Pilot PoVE Water is een transnationaal project dat put uit bestaande en opkomende beroepscompetenties en vaardigheidsbehoeften in de watersector.

Pilot PoVE Water is een transnationaal project dat voortbouwt op bestaande en opkomende beroepscompetenties en vaardigheidsbehoeften in de watersector en deze vertaalt in een benadering van beroepsuitmuntendheid. Dit zorgt voor opwaartse convergentie van beroepsonderwijs en -opleiding met (EU-) kennisdriehoeken en een sterke betrokkenheid bij de regionale economische en sociale ecosystemen. Het project beoogt de infrastructuur te creëren die nodig is om beroepsexcellentie in de watersector in Europa te verankeren, waardoor de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van beroepsopleidingen en bijgevolg de competentieontwikkeling van studenten in het beroepsonderwijs.

Pilot PoVE Water heeft tot doel:

Ervoor zorgen dat beroepsonderwijs en -opleiding in de voorhoede staat van onderzoek en technologische ontwikkelingen in de watersector; ervoor zorgen dat huidige en toekomstige professionals in de watersector de werkhouding, kennis en competenties hebben die de snel veranderende EU-watersector vereist; de bestaande en opkomende behoeften van de arbeidsmarkt identificeren en het reactievermogen van initiële en voortgezette stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding op deze behoeften versterken; synergieën, samenwerking en kruisbestuiving bevorderen.

De belangrijkste resultaten van het project zijn:

Vocational Excellence Scanning tools om de bestaande systemen van Vocational Excellence van de deelnemende organisaties te identificeren en het kennisuitwisselingsproces voor te bereiden; 5 Centers of Vocational Excellence Water, die fungeren als regionale ‘Skills-ecosystemen’; Het platform van Vocational Excellence Water, dat een EU-dimensie toevoegt naar Vocational Excellence in de watersector; Een opschalingsstrategie, voor de PoVE Water, om te groeien en een kritische massa en duurzame grond te creëren voor verdere ontwikkeling.

Structuur:

Het Pilot PoVE-project wil excelleren in het beroepsonderwijs in de watersector, de ontwikkeling van regionaal / nationaal CoVE Water en deze centra verenigen onder de paraplu van de PoVE Water. De infrastructuur die zal worden aangelegd en de duurzame strategische samenwerking die de belangrijkste output van dit project zullen zijn, zullen een solide basis vormen voor de ontwikkeling van een gezamenlijk curriculum.

PoVE Water is een Europees project in het vernieuwde Erasmus-programma dat tot doel heeft de vaardigheden van VET-professionals in de watersector te versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn, richt het project zich op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden.

Verwachtingen:

De belangrijkste outputs zijn de resultaten van de implementatie-werkpakketten die direct leiden tot het behalen van de Pilot PoVE Water-doelstellingen, horizontale resultaten zoals beheer, evaluatie en verspreiding resulteert op een meer indirecte manier, aangezien ze de samenwerking tussen partners, de ontwikkeling en kwaliteit van resultaten en zorgen voor impact.

Project Partners

CIV Water, The Netherlands
Mendel University, Czechia
EFVET, Belgium
Riga Technical University, Latvia
Water Services, Malta
CREA, Czechia
Vitens, The Netherlands
Glasgow Clyde College, UK
Friesland College, The Netherlands
RTU, Latvia
Katapult, The Netherlands
MCAST, Malta

Project Funders