Het MKB is belangrijk binnen de Europese economie. In 2019 vertegenwoordigden kmo’s in de NFBS van de EU-28 bijna alle ondernemingen in de NFBS-sector in de EU-28 (99,8%); en iets minder dan drie vijfde (56,4%) van de door de NFBS gegenereerde toegevoegde waarde. Het concurrentievermogen van Europese kmo’s moet worden verbeterd, met name door de digitale transformatie van ondernemingen.

Uit onderzoek blijkt dat het MKB achterblijft bij digitalisering. De digitale verspreiding is doorgaans lager in kleinere bedrijven, aangezien zij meer moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de aanvullende investeringen in vaardigheden en organisatorische veranderingen die nodig zijn om technologie over te nemen en ervan te profiteren.

Dit Erasmus+ project, Project On-Time and On-Budget (PRONTO) zal zich richten op twee specifieke vragen:

(1) hoe de beroepsonderwijs- en -opleidingssector te ondersteunen om beter toegerust te zijn om te voldoen aan de eisen van het digitale tijdperk en

(2) hoe ondernemingen en ondernemerschap kunnen worden ondersteund om het concurrentievermogen en de prestaties te verbeteren.

Het project zal resulteren in de ontwikkeling en inzet van kwalitatief hoogstaand, innovatief beroepsonderwijs en -opleiding in de context van het helpen van ondernemers bij het implementeren van impactvolle, resultaatgerichte bedrijfsverbeteringsprojecten. Het doel is om de lessen uit dit project te identificeren die zullen worden geïmplementeerd in de context van VET-leraren/opleiders die zich bezighouden met ondernemerschapstrainingen en om deze lessen te delen met de bredere VET-sector en andere belanghebbenden. PRONTO zal de voortdurende professionele ontwikkeling van VET-leraren/ trainers in het gebruik van digitale technologie en bijscholing van ondernemers in het gebruik van digitale technologie in hun onderneming.

Het langetermijndoel van PRONTO is het verbeteren van de prestaties van Europese KMO’s door de ontwikkeling van een netwerk van VET-leraren/opleiders die KMO’s ondersteunen om de bedrijfsprestaties te verbeteren met behulp van een nieuwe VET-prestatietool genaamd PRONTO.

De doelstellingen van PRONTO zijn:

1. Het ontwikkelen van een nieuw VET-instrument (PRONTO) en een leerportaal dat is ontworpen om ondernemers en managers te helpen bij het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsprestaties;

2. Het opleiden van 14 VET-docenten/-trainers in het gebruik en de levering van PRONTO, wat uiteindelijk leidt tot een Europees netwerk van erkende PRONTO-trainers;

3. Om managers en ondernemers uit het MKB in IT, UK, PT, NL EL, ES en andere landen te inspireren om de PRONTO VET-tool en leerportaal te gebruiken

4. Bewustmaking van belanghebbenden in beroepsonderwijs en -opleiding die verantwoordelijk zijn voor het vergroten van het concurrentievermogen en de prestaties van kmo’s van de PRONTO VET-tool en -methodologie.

Dit zal worden bereikt door de ontwikkeling van een nieuwe projectmanagementmethodologie en online tool (PRONTO) die is ontworpen om managers en ondernemers uit het MKB in staat te stellen bedrijfsverbeteringsprojecten op tijd en binnen het budget op te leveren. Specifiek voor managers en ondernemers uit het MKB zal PRONTO een stapsgewijze projectmanagementmethodiek en -training verzorgen.

Het stelt gebruikers in staat om in 30 minuten of minder projectplannen te maken met behulp van de kant-en-klare PRONTO-projectplannen van 30 minuten, wat leidt tot concrete resultaten en verbeterde prestaties. Partners zullen ook een reeks digitale leertrajecten ontwikkelen over het uitvoeren van impactvolle bedrijfsprojecten, en een e-book, ‘A Guide to Effective Business Projects’, dat zal worden gebruikt om te laten zien hoe effectief digitale technologie en tools zijn in het bedrijf.

Project Partners

MAERA, Portugal
Learning Hub Friesland, Netherlands
Exponential Training & Assessment, United Kingdom
STP Europa, Spain
Asset Basilicata, Italy
KlareKoek, Netherlands
Best Cybernetics, Greece

Project Funders