Story Valley gebruikt de kracht van verhalen als motor om cultureel erfgoed te behouden, het te verrijken met de verhalen van andere culturen en inclusie van migranten te stimuleren.  

Door creatief aan de slag te gaan met je eigen verhalen, die van medestudenten in Europa en van migranten, leren studenten over taal, cultureel erfgoed, de Europese cultuur, migratie, kritisch denken, burgerschap en inclusie. We richten ons op 3 Europese prioriteiten:

1. Bewustmaking van de sociale en educatieve waarde van het Europees cultureel erfgoed

Het vertellen, schrijven en lezen van verhalen is in heel Europa al eeuwenlang een traditie. De verhalen worden van generatie op generatie verteld en doorgegeven. Deze mondelinge geschiedenis heeft onze gemeenschappen gevormd: ons immaterieel cultureel erfgoed.

2. Versterken van basisvaardigheden in het beroepsonderwijs

Taalvaardigheid, de mate waarin je kan lezen, praten en schrijven heeft een grote impact op je hele verdere leven. Het hangt samen met een reeks aan belangrijke economische en sociale factoren, zowel op individueel niveau (denk aan inkomen en sociale acceptatie) als op landsniveau (welvaart, gezondheid, innovatief vermogen). Helaas bereiken 68 miljoen Europeanen alleen het basisniveau van taalvaardigheid, een vaardigheid die noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van hun werk. In het beroepsonderwijs is dit helaas geen uitzondering.

3. Sociale inclusie: ondersteuning van de integratie van mensen met een migrantenachtergrond

STORY VALLEY werkt met studenten en migranten en hun verhalen om de interculturele dialoog en het wederzijds begrip te stimuleren. Wij geloven dat inclusie en integratie begint met elkaar te begrijpen en de overtuiging te hebben om dingen (verhalen) gemeenschappelijk te hebben.

Het project stimuleert studenten en  migranten te lezen, schrijven en spreken in verschillende talen door verhalen om te zetten in naar een creatieve productie in hun vakgebied (multimedia, kunst, dans, etc.).

Project Partners

Friesland College, The Netherlands
New Noardic Wave, The Netherlands
Edinburgh City Council, Scotland
Edinburgh College, Scotland
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Slovenia
Ljubljana City of Literature, Slovenia
National Literacy Trust, UK
Nottingham City of Literature, UK

Project Funders