Jongeren meer kansen bieden in een veiligere cyberomgeving door ethisch hacken te leren.

Ondersteund door regionale stakeholders Learning Hub Friesland en de Stichting Cyber veiligheid in Noord-Nederland, heeft Friesland College school D’Drive de ambitie om gezamenlijke projecten van publieke en private stakeholders op het gebied van cyber veiligheid, cyber beveiliging en ethisch hacken te creëren om VET-studenten te versterken in de digitaal tijdperk.

Om deze ambitie te realiseren heeft Friesland College financiering aangevraagd in het kader van het Erasmus + KA2 ‘Strategic Partnerships’ programma. Strategische partnerschappen zijn transnationale projecten die zijn ontworpen om innovatieve praktijken te ontwikkelen en te delen en om samenwerking, intercollegiaal leren en uitwisseling van ervaringen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd te bevorderen.

Project Partners

Pärnumaa Vocational Education Centre, Estonia
Information Technology Foundation for Education,
Cebank, Spain
Friesland College, The Netherlands
GO!Technisch Atheneum Zavelenberg, Belgium
Foundation for Cybersafety, The Netherlands
Fanaad Design, The Netherlands

Project Funders