Intellectual Outputs (IO’s) Template

Wat zijn intellectuele output en wat is hun rol?

Volgens de Erasmus+ woordenlijst is intellectuele output “een activiteit die resulteert in tastbare en zinvolle resultaten, zoals publicaties en cursusmateriaal, die substantieel zijn in kwaliteit en kwantiteit”. Kortom, het zijn de concrete producten die tijdens een project worden ontwikkeld.

Intellectuele output is een extra kans, maar ook een extra financiering, voor projecten die op grotere schaal een bepaalde impact nastreven. Dit betekent dat als een aanvrager in de aanvraag aantoont dat er intellectuele output zal worden gecreëerd, hij / zij de mogelijkheid zal hebben om extra financiering aan te vragen en de mogelijkheid om ‘multiplier-evenementen’ te organiseren. Als deze impact het creëren van materiaal vereist, moeten IO’s binnenkomen als “Projectresultaten”.

Intellectuele output speelt een belangrijke rol bij de projectaanvraag, vooral voor het hoger onderwijs. Ze bevatten vaak tastbare resultaten en uitgewerkt materiaal met betrekking tot het project, het element van innovatie, en dragen bij tot de algemene doelstelling van het project. Andere doelstellingen kunnen erin bestaan ​​dat IO’s beschikbaar zijn voor het grote publiek en een educatieve / beleidsmatige / civiele output hebben.

Zijn ze verplicht?

Intellectuele output is niet verplicht, het is een keuze. Afhankelijk van de doelgroep (en) van het project en de doelstellingen van het project kunnen de projectpartners ervoor kiezen om intellectuele output te creëren of niet. Partnerschappen van kleinere organisaties (scholen of kleinere organisaties voor volwasseneneducatie) met een beperkt bereik kiezen vaak voor projecten zonder IO’s; partnerschappen met grotere organisaties die streven naar een effect op grotere schaal, moeten streven naar IO-productie in hun project.

Wat zijn de vereisten van IO’s?

Enkele specifieke vereisten dragen bij aan de kwaliteit van een intellectuele output:

– Het moeten de concrete, tastbare producten zijn

– Ze moeten realistisch zijn, substantieel in hoeveelheid en in verhouding staan ​​tot de financiering

– Ze moeten voldoen aan de behoeften van de doelgroepen en moeten aansluiten bij de doelstellingen van het project

– Ze moeten een hoog impactpotentieel hebben voor de beoogde doelgroepen (op lokaal, nationaal en / of internationaal niveau). Daarom moeten ze worden afgestemd op de doelgroepen; dus met een flexibele toepasbaarheid en potentieel voor mainstreaming

– Er moet rekening gehouden worden met de duurzaamheid van de producten

– Ze zijn innovatief: nieuw product, nieuwe service, op onderzoek gebaseerd – Europees (bewijs van multinationale input)

– Ze zijn beschikbaar en toegankelijk, evenals multi-media gedragen

Wat zijn de voorbeelden van IO’s?

  • Toolkit voor het opzetten van regionale alliantie
  • Onderwijs- en leermateriaal
  • Online Platform
  • Beleidsaanbeveling

How do you use it?

Stap 1

Bepalen welke intellectuele output u wilt hebben of maken, en deze toewijzen aan de partners van het project. Onthoud dat deze IO's moeten voldoen aan alle vereisten van Eramus+. Bovendien moet de opdracht van de IO's worden overeengekomen door de partners en moeten ze in het expertisegebied van de partners liggen om de beste resultaten te garanderen.

Stap 2

Bepalen welke resultaten u met elke intellectuele output wilt bereiken. Identificeer ze zo specifiek en duidelijk mogelijk.

Stap 3

Maak een lijst van alle activiteiten en taken die in elke intellectuele output moeten worden uitgevoerd om de door u voorgestelde resultaten te bereiken.