Daily Dose of Music

Daily Dose of Music brengt het laatste onderzoek en de nieuwste praktijken over de toepassing van muziek in de zorg naar het niveau van beroepsonderwijs, aangepast aan de behoeften van studenten en de zorgorganisaties die hun toekomstige werkgevers zullen zijn. Het project wil het gebruik van muziek in de zorg vergroten door een nieuwe generatie professionals in de zorg op te leiden die zich bewust zijn van en zich comfortabel voelen bij het gebruik van muzikale interventies in hun zorgpraktijk. Gebleken is dat muzikale interventies bij patiënten en bewoners leiden tot meer welzijn, zowel op de korte als op de lange termijn, beter slapen en eten, minder gedragsproblemen en, misschien wel het belangrijkst, betere communicatie. Deze toegenomen betrokkenheid is een uiterst waardevol hulpmiddel bij het werken met mensen met dementie, bijvoorbeeld. Voor zorgpersoneel kan het effectief leren gebruiken van muziek in hun zorgpraktijk zorgen voor gemakkelijker contact met patiënten en bewoners en een verbeterde werkomgeving. Het kan een fantastisch hulpmiddel zijn bij het vergemakkelijken van dagelijkse zorgtaken, zoals eten, douchen, slapen en het innemen van medicijnen. Daarnaast heeft het gevoel muziek te mogen gebruiken in de zorg ook een stimulans voor zorgmedewerkers: het kan stress verminderen en de werktevredenheid verhogen, maar ook het zelfvertrouwen vergroten door gebruik te maken van persoonlijk muzikaal talent en leiderschap. Deze vaardigheden zijn echter nog niet opgenomen in de curricula van het beroepsonderwijs in de zorg.

Onze aanpak

Ondanks het wetenschappelijk onderzoek en de verschillende projecten waarbij muziek in de zorg wordt geïntegreerd, is er weinig aandacht besteed aan het beroepsniveau. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de zorgverleners een beroepsopleiding volgt. Veel van het werk dat momenteel wordt gedaan om muziek in zorgcontexten te brengen is als onderdeel van de sociale outreach-cursussen die door conservatoria en andere instellingen voor hoger onderwijs worden aangeboden. Het effect op de zorg dat bereikt zou kunnen worden door deze nieuwe methoden op een brede schaal toe te passen op beroepsniveau is echter veel groter. Daarom richt ons project zich actief op de vraag hoe studenten en docenten in het beroepsonderwijs de nieuwste technieken op het gebied van muziekverzorging kunnen toepassen in hun werk. Ons project benadrukt ook de essentiële rol van de beroepsopleidingssector in het algemeen bij de invoering en wijdverspreide toepassing van innovatieve praktijken. Alleen door te innoveren binnen de curricula van beroepsonderwijs kunnen we een brede verandering in heel Europa en een bredere toepassing van muzikale interventies in de zorg bewerkstelligen, waardoor de levenskwaliteit van patiënten en bewoners wordt verbeterd.

Project Partners

tichting Embrace Nederland
Stichting Learning Hub Friesland
FRIESE POORT
Listahaskoli islands
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Felag Musikmeðferðdarfraedinga a Islandi
Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Project Funders

ERASMUS