InclusionToC project: Empowerment van vrouwelijke migranten in VET opleiding

Zes Europese organisaties uit Polen, Griekenland, Nederland, Roemenië, Italië en Cyprus hebben hun krachten gebundeld in het project InclusionToC. Dit Erasmus+ project is gewijd aan het bevorderen van de inclusie van migrantenvrouwen in beroepsonderwijs en -opleiding door middel van de Theory of Change (ToC) benadering. De praktische methodologie van het project betrekt alle deelnemers, inclusief de doelgroepen, bij een co-creatieproces.

Door gebruik te maken van de kracht van de ToC-methode wil het project langetermijneffecten en duurzame veranderingen in het beroepsonderwijs stimuleren. Tot de belangrijkste aandachtsgebieden behoren de ontwikkeling van een trainingscursus voor docenten in beroepsonderwijs en -opleidingen, het creëren van een digitaal platform en de productie van een trainingsgids die speciaal is afgestemd op migrantenvrouwen.

Het consortium heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van de training, die momenteel aan de gang is. Er is uitgebreid onderzoek gedaan in de zes partnerlanden, wat heeft geresulteerd in een uitgebreid syntheseverslag. Interessant is dat de bevindingen een opmerkelijke consistentie laten zien in de uitdagingen waarmee het personeel van beroepsonderwijs en -opleiding in de dagelijkse omgang met migranten in al deze landen wordt geconfronteerd. Effectieve communicatie met migranten, motivatiestrategieën en de selectie van geschikte instrumenten en methoden werden door migrantenvrouwen genoemd als de belangrijkste obstakels.

Het doel van de training is om medewerkers van beroepsonderwijs en -opleidingen de nodige vaardigheden bij te brengen om de inclusie van vrouwelijke migranten te verbeteren. Na de cursus zal het project ondersteuning blijven bieden door de ontwikkeling van een digitaal platform en een trainingsgids, om de inclusie van migrantenvrouwen in het beroepsonderwijs verder te versterken.

Wil je meer weten over het project? Bezoek de website: https://theoryofchange4inclusion.eu/

Ben je geïnteresseerd in het volgen van de pilot training voor VET-personeel?
Stuur een e-mail naar julia@learninghubfriesland.nl