Disseminatieplan template

Wat is een Disseminatieplan en wat is de rol ervan?

Volgens de Erasmus + Programmagids 2020 is “Dissemination” oftewel “Verspreiding” een gepland proces om informatie te verstrekken over de resultaten van programma’s en initiatieven aan belangrijke actoren. Het treedt op als en wanneer het resultaat van een project beschikbaar komt. Het verspreidingsproces houdt in dat het woord over de successen en resultaten van het project zoveel mogelijk wordt verspreid en anderen bewust worden gemaakt van het project. Kort gezegd betekent de term “Marketing & Communicatie”.

De rollen van verspreiding:

 • De resultaten van projecten verspreiden om het bewustzijn bij het publiek te vergroten en de impact van het project te vergroten
 • Bijdragen aan de implementatie en vormgeving van nationaal en Europees beleid en systemen
 • De kwaliteit van het project verhogen door innovatieve projecten te stimuleren en goede praktijken te delen
 • Om stakeholders en doelgroepen te betrekken
 • Om mogelijke, nieuwe partnerschappen te ontwikkelen

Een disseminatieplan van goede kwaliteit moet meetbare en realistische doelstellingen bevatten, een gedetailleerd tijdschema en een planning van de middelen voor de te ondernemen activiteiten. Het betrekken van doelgroepen bij activiteiten zal ook helpen om de resultaten van het project optimaal te benutten.

Is het verplicht?

Ja. Disseminatie en exploitatie is een van de gunningscriteria waarop de aanvraag zal worden beoordeeld. Afhankelijk van het type project krijgt het een ander gewicht bij de beoordeling van de aanvraag.
U MOET bepalen wat en hoe u wilt verspreiden en exploiteren. U kunt zowel materiële en immateriële resultaten verspreiden. Klik hier voor meer informatie over hen.

Wat zijn de vereisten van het disseminatieplan?

 • Het plan moet aangeven waarom, wat, hoe, wanneer, aan wie en waar de resultaten zullen worden verspreid, zowel tijdens als na de financieringsperiode
 • De doelstellingen van het verspreidingsplan moeten aansluiten bij de projectdoelstellingen
 • Het opstellen van een tijdschema van activiteiten samen met de betrokken partners en het toewijzen van een passend budget en middelen is noodzakelijk

Enkele extra criteria voor de Erasmus + projecten:

• Voor mobiliteitsprojecten wordt in het aanvraagformulier gevraagd om een ​​lijst van geplande verspreidingsactiviteiten en identificatie van potentiële doelgroepen.
• Voor samenwerkingsprojecten zal een gedetailleerd en alomvattend plan met beschrijving van doelen, instrumenten en resultaten worden gevraagd en verder beoordeeld.
• Voor alle soorten projecten zal in de laatste fase worden gevraagd om rapportage over de activiteiten die zijn uitgevoerd om de resultaten binnen en buiten de deelnemende organisaties te delen.
• Begunstigden moeten altijd het Europese embleem (de ‘EU-vlag’) en de volledige naam van de Europese Unie gebruiken in al het communicatie- en promotiemateriaal. De voorkeursoptie om te communiceren is door “Co-funded by the Erasmus+ program of the European Unio” (geen vertaling) naast het EU embleem te schrijven. Voorbeelden van erkenning van EU-financiering en vertalingen van de tekst zijn hier beschikbaar
• Richtlijnen voor begunstigden over het gebruik van het EU embleem in de context van EU-programma’s zijn hier beschikbaar
• Gebruik van het “Erasmus+ Project Results Platform”


Wat zijn de voorbeelden van een disseminatieplan?

 • Feiten en cijfers over de website van projectorganisatoren (updates, bezoeken, raadpleging, kruisverwijzingen);
 • Aantal bijeenkomsten met de belangrijkste belanghebbenden;
 • Aantal deelnemers dat is betrokken bij discussies en informatiesessies (workshops, seminars, peer reviews); vervolgmaatregelen;
 • Deelname aan openbare evenementen;
 • Berichtgeving in de media (artikelen in gespecialiseerde persnieuwsbrieven, persberichten, interviews, etc);
 • Zichtbaarheid in de sociale media en aantrekkelijkheid van website

Bezoek hier voor meer voorbeelden.

How do you use it?

Het sjabloon illustreert de stappen waarmee u rekening moet houden voor en bij het maken van een verspreidingsplan. Volg de richting van de pijlen.

“Dissemination Indicators” kunnen zowel kwantitatief zijn (aantallen en percentages) als kwalitatief (de kwaliteit van de deelname en / of ervaring).