Project Concept Template

1. Wat is een projectconcept en wat is de rol ervan?

Het projectconcept is een vorm van een document dat binnen de organisatie van de projecteigenaar wordt gecreëerd met als doel de start van het project te ondersteunen.

Het helpt bij het schetsen van de achtergrond van een organisatie; de context van het project & amp; behoeften; de doelstellingen van het project, de verwachte resultaten en de benodigde middelen / activiteiten / plannen.

2. Is het verplicht?

Nee. Vanuit ons perspectief raden we echter ten zeerste aan om voor of na het schrijven van een projectvoorstel een projectconcept te maken. Omdat het u een overzicht geeft van de belangrijkste punten van uw project, zodat u ze dubbel kunt controleren en de nodige aanpassingen kunt doen.

3. Wat zijn de vereisten van het projectconcept?

Volgens de Erasmus Programmagids 2020 zijn enkele specifieke vereisten voor een projectplan:

  • Het moet flexibel genoeg zijn om de doelgroepen en andere belanghebbenden tijdens de verschillende fasen van het project te kunnen betrekken. Dit zal hen helpen bij te houden dat het project op het goede spoor blijft wanneer ze maar willen.
  • Als het projectplan bedoeld is voor trainings-, onderwijs- of leeractiviteiten, dan moeten deze criteria in overweging worden genomen:
  • De kwaliteit van praktische regelingen, beheer en ondersteunende modaliteiten bij leer-, onderwijs- en opleidingsactiviteiten;
  • De mate waarin deze activiteiten passen bij de doelstellingen van het project en het juiste aantal deelnemers betrekken;
  • De kwaliteit van regelingen voor de erkenning en validering van de leerresultaten van deelnemers, in overeenstemming met de Europese instrumenten en beginselen voor transparantie en erkenning.

How do you use it?

Om de sjabloon te gebruiken

Volg het bestelnummer en de teksten in de Project Concept Template.
De sjabloon moet worden gevuld met een gemakkelijk te begrijpen, correct grammaticale en professionele taal naar keuze.