Op maandag 7 februari gaan studenten van Friesland College op ontdekkingsreis in het Fries Museum. In het kader van Connecting Stories – Connecting People (CS-CP) gaan de studenten aan de slag met storytelling en erfgoed.

In het programma kunnen studenten hun taalvaardigheden versterken in een natuurlijke, niet-formele en leuke manier van leren. Het project richt zich op studenten met een migrantenachtergrond en hun verhalen om de interculturele dialoog en wederzijds begrip te stimuleren. 

Connecting Stories – Connecting People (CS-CP) is een project waarbij studenten van het Friesland College (Nederlandse studenten en nieuwkomers) samen leren over erfgoed, elkaars cultuur en taalvaardigheid met de creatieve inzet van Story Telling en kunst.  

CS-CP is een samenwerking tussen twee Europese projecten: STORY VALLEY en Rebelah die als gemene deler het creëren van begrip en inclusie tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders hebben.

Het project stimuleert studenten (Nederlandse en nieuwe Nederlandse studenten) te lezen, schrijven en spreken in verschillende talen door verhalen om te zetten naar een creatieve productie (multimedia, kunst, dans, etc.). Het project brengt studenten met verschillende achtergronden bij elkaar en laat hen op een boeiende manier leren over elkaars erfgoed en elkaars verhalen. De verhalen vormen de basis van het kunstwerk dat ze gaan maken. Zie kiezen daarbij zelf de discipline. 

Op maandag 7 februari ontdekken de studenten verhalen van erfgoed in het Fries Museum. De studenten krijgen eerst een toelichting per voorwerp, bijvoorbeeld het verhaal van het zwaard van Grutte Pier. Dit soort gebruiksvoorwerpen zijn natuurlijk niet gemaakt om in een museum terecht te komen, ze werden gebruikt door verschillende mensen door de jaren heen. Sommige objecten reisden de hele wereld over, ze werden beschadigd en weer opgeknapt. Geïnspireerd door de biografieën van deze objecten wordt de groep uitgedaagd om naar hun eigen levensverhaal te kijken. Dit gebeurt onder leiding van Arjen Barel van Storytelling Centre Amsterdam.  
Op 7 maart worden de kunstwerken van de studenten door hen gepresenteerd in het Fries Museum.  

Achtergrond 

Het programma is zo ontworpen, dat studenten hun taalvaardigheden versterken in een natuurlijke, niet-formele en leuke manier van leren. Denk aan het schrijven van scripts, het afnemen en uitwerken van interviews, gesprekken met nieuwe Nederlanders en Europese studenten, etc. Het project richt zich op studenten met een migrantenachtergrond en hun verhalen om de interculturele dialoog en wederzijds begrip te stimuleren. 

mde