Culture United gebruikt culturele evenementen en erfgoedfestivals als drijfveer om multidisciplinaire manieren van lesgeven in basisscholen te verankeren.

Culture United gebruikt culturele evenementen en erfgoedfestivals als een drijfveer om multidisciplinaire manieren van te verankeren lesgeven op basisscholen. De context achter ons projectinitiatief is een beroep te doen op de interesses en het natuurlijke enthousiasme van kinderen en dit op een interactieve en boeiende manier effectief te gebruiken om te leren en geïnspireerd te raken.

ONZE AANPAK

Multidisciplinair of interdisciplinair leren is een “hele” of “allesomvattende” methode die een idee, onderwerp of tekst omvat door meerdere kennisdomeinen te integreren. Het is een zeer krachtige lesmethode die de grenzen van een discipline of curriculum overschrijdt om de reikwijdte en diepte van het leren te vergroten.

Hoe verhoudt dit zich tot onze plannen? Synergie is de belangrijkste kracht achter multidisciplinair of interdisciplinair leren. Stel je voor dat je karakterontwikkeling, elementaire wiskunde en elementaire wetenschappelijke concepten kunt onderwijzen via een klassieke tekst. Hoe zit het met basisgeografie, schrijfvaardigheid en gezichtspunt vanuit hetzelfde materiaal?

Is het mogelijk om ook les te geven over begrip, volgorde, letterlijk versus niet-letterlijk, verbeelding, plot, thema, vergelijken en contrast, opiniestukken, woordenschat, vriendschap, pesten en kritisch denken? Het antwoord is ja, en het genre is legendes, mythen en fabels. Allemaal te vinden in regionale cultuur en erfgoed. Dit is het beste ervaren door leerlingen en hun docenten te laten deelnemen aan spannende interactieve culturele evenementen, en door op school geïnspireerd door deze evenementen en thema’s op een multidisciplinaire manier te werken in de weken / maanden voor en na deelname aan het evenement.

Project Partners

Open Education Community, Belgium
Kunstkade, The Netherlands
Unique Events, UK
Edinburgh City Council, UK
Gaelscoil Dhun Dealgan, Ireland
Creative Spark, Ireland
Oulu International School, Finland
Oulu City Council, Finland
Stichting Beleef en Herinner, The Netherlands

Project Funders